Våra tjänster


Upphandlingar för långsiktigt värdeskapanade, ekologistk, socialt och ekonomiskt
Att villkoren i en upphandling utgår ifrån FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, barnkonvention, miljöskydd och vettig arbetsmiljölagstiftning ser vi som självklart. Dessa villkor måste finnas med som grund i varje enskild verksamhet. Detsamma gäller hänsyn till den samhällsekonomiskt långsiktiga konsekvensen. Precis som när det gäller människor och miljö, är ekonomiska resurser ändliga. Därför gäller det att använda dem på ett ansvarsfullt sätt. I alla lägen.


En värderingsdriven och hållbar upphandling ska vara långsiktig utifrån miljö, människor och ekonomi samtidigt som den främjar produkt- och tjänsteutveckling. Vidare ska den säkerställa ett gott samarbetsklimat mellan beställare och utförare under hela kontraktsperioden.

En förutsättning för en hållbar upphandling är ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag. Men lika viktigt som det är att säkerställa en bra kravlista är det att säkra att upphandlingen i sig, under hela kontraktsperioden, är hållbar. För om den inte är det kommer inga, eller i varje fall få, av de definierade kraven att realiseras. Och framför allt så kommer beställaren inte att få den produkt, tjänst eller utveckling som var målet för upphandlingen.

Creativa Strategy kan bistå med genomarbetat metodstöd, stöd i genomförandet av enskilda moment, alternativt ta ansvar för hela upphandlingsprocessen.


Syftesplattform/önskat läge Nulägesanalys
Strategi
Affärsplan

Vill du veta mer? Kontakta
Pouya Kouchakpour

Affärsutvecklingschef
46 7x xxx xx xx
pouya@creativastrategy.com

En genomarbetad metod för samtliga delar i upphandlingsprocessen krävs för att säkerställa hållbarhet i alla led. En sådan inkluderar bland annat:

- Behovsanalys
- Syftesformulering/målsättning
- Intressentdialog
- Framtagande av förfrågningsunderlag
- Genomförande
- Uppföljningsplan
- Faktisk uppföljning

Vill du veta mer?
Kontakta Josefin Adolfsson
08-121 084 10
josefin@creativastrategy.com

Creativa Strategy levererar ett
företagsunikt koncept för hållbar affärsutveckling samt en affärsplan för de kommande tre till fem åren. Vi kan även bistå vid implementering med fokus på kultur, processer och strukturer.

Verksamhetsunikt koncept för hållbar affärsutveckling – genom strategi till implementering av er hållbara affärsmodell
Det som var framgångsrikt och köptes av kunderna igår är inte nödvändigtvis det som väljs av kunderna idag och med all säkerhet inte det som kommer att väljas av kunderna i morgon. Det innebär att affärsutveckling idag inte är vad det var för tio år sedan. Än mindre vad det var för tjugo år sedan.

Moderna affärsutvecklingsmodeller måste i sig säkerställa resurseffektiv förädling, utveckling och förändring av tjänster och produkter utifrån dagens höga förändringstakt med dess ständigt förändrade förutsättningar. De företag och organisationer som förmår göra denna anpassning över tid kommer inte bara att höja sin effektivitet och därmed sin konkurrenskraft, de kommer också att skapa en uthållig verksamhet som förmår tillvarata samtliga intressenters behov och önskemål.

En genomarbetad affärsutvecklingsmodell utformad efter varje enskild verksamhet och de speciella förutsättningar den verkar i krävs för att säkerställa hållbarhet i alla led. En sådan inkluderar bland annat syftesplattform/önskat läge, nulägesanalys, strategi och affärsplan.

- Önskat läge
- Nulägesanalys
- Strategiarbete
- Uppföljning

Vill du veta mer?
Kontakta Josefin Adolfsson
08-121 084 10
josefin@creativastrategy.com

En genomarbetad metod för samtliga delar i upphandlingsprocessen krävs för att säkerställa hållbarhet i alla led. En sådan inkluderar bland annat:

Behovsanalys Syftesformulering/målsättning Intressentdialog
Framtagande av förfrågningsunderlag Genomförande
Uppföljningsplan
Faktiskt uppföljning

Vill du veta mer? Kontakta
Pouya Kouchakpour

Affärsutvecklingschef
46 7x xxx xx xx
pouya@creativastrategy.com

Creativa Strategy levererar ett företagsunikt koncept för hållbar affärsutveckling samt en affärsplan för de kommande tre till fem åren. Vi kan även bistå vid implementering med fokus på kultur, processer och strukturer.

Evidensbaserat
Creativa Strategys modeller, metoder och processer bygger på starka, traditionella strategiverktyg injicerade med erfarenheter från ledare av värderingsdriven affärsutveckling – samt den senaste forskningen kring hållbar, transformativ affärsutveckling.

Creativa Strategys kunskapsbas inkluderar grundarnas forskningsbidrag, genomfört i samverkan med kunskapslabbet Inter Business och publicerat i internationella vetenskapliga journaler. Publikationerna inkluderar till exempel ”Swedish Business Leaders Prospecting Sustainability” i Business and Management Studies (2018) och ”Almost Interconnected – How Sweden’s 50 Largest Companies Apply a Systems Approach to Sustainability” i Applied Science and Innovative Research (2018).

Styrka i nätverket
Creativa Strategy arbetar med ett starkt nätverk av samarbetspartners och underleverantörer för att erbjuda rätt kompetens och djup för varje kunds behov. Våra samarbetspartners är alla seniora strateger, med expertis som sträcker sig från kommunikation- och varumärkesstrategi, till miljö och klimat, via styrkebaserade intressent dialoger, digital transformation, organisationsutveckling, publicrelations, facilitering och mänskliga rättigheter.