Om oss


Med Creativa Strategy skapar vi hållbara affärsmodeller och upphandlingar tillsammans med våra kunder.
Vi gör det genom värderingsdrivna processer som leder till ett unikt koncept där hållbarhet genomsyrar alla led från framtagande av beslut till implementering.

Creativity, Courage & Curiosity
Vi arbetar utifrån värderingarna kreativitet, mod och nyfikenhet – vilket omsätts i förmågorna att göra nya och relevanta kopplingar, mod att genomföra verkliga förändringar och ständigt utmana och utveckla utifrån aktuell kunskap.

Våra kunder
Vi arbetar med såväl offentliga som privata kunder över hela Sverige. Våra befintliga kunder återfinns framför allt inom följande områden; marknad och kommunikation, medicinsk laboratorieverksamhet samt vård- och omsorg. Kontakta oss gärna för referenser.

Kompetenser och erfarenhet
Inom företaget finns dokumenterad lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete, chefskap på högsta nivå samt affärs- och verksamhetsutveckling, både nationellt och internationellt. Erfarenheten härrör från såväl privat som offentlig verksamhet samt från ideella organisationer. Vad gäller upphandlingar så finns erfarenhet från både beställar- och utförarsidan, vilket ger oss unik insikt i att göra upphandlingar som passar såväl beställare som utförare. Utbildningsbakgrunden finns framför allt inom följande områden; ekonomi och finans, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, journalistik, kommunikation, psykologi och PR.

Creativa Strategy är mötet mellan två världar av affärsutveckling.Creativa Strategy är sprunget ur mötet mellan två kreativa, framgångsrika affärsutvecklare – Susanne Sidén och Johanna Hallin – som kommer med helt olika bakgrund, men med samma vision för effektiva och hållbara verksamheter.

Vill du veta mer?
Kontakta VD Josefin Adolfsson
08-121 084 10
josefin@creativastrategy.com

Bolagets grundare

Susanne Sidén är en erfaren ledare, som bland annat implementerat värderingsdriven strategi i en av våra mest utmanande branscher – omsorg. Som VD för Frösunda Omsorg AB ledde hon under sju år över 8 000 medarbetare och chefer på en normbrytande förändringsresa mot kundens fokus. Susanne har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef inom den privata omsorgen samt som Sverigechef inom specialistsjukvården. Hon har även erfarenhet från såväl statligt som kommunalt arbete. Hennes bakgrund är en rad av exempel på det uthålliga arbete som krävs för framgångsrik operativ affärsutveckling – och inställningen att implementering är det verkliga testet av strategier.

Johanna Hallins fokus på hållbar affärsutveckling och korssektoriellt värdeskapande har lett till en karriär som sträcker sig över 20 år och över 70 länder. Hon driver idag Srey Invest. Hon har arbetat som VD och som global strategidirektör med ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Hela tiden i framkanten av ett fält i snabb utveckling och tillsammans med både globala företag, organisationer och myndigheter. Med fokus på kunskapsutveckling och innovativa metoder för hållbar affärsutveckling bidrar hennes bakgrund till att Creativa Strategys processer växlar ut den senaste globala kunskapen för värderingsdriven affärsutveckling.

Creativa Strategys grundare kommer från olika håll med kunskaper, erfarenheter, och bevisad genomförandeförmåga – men summan av de två är fortfarande större än de enskilda delarna.  Det som gör det möjligt är en gemensam insikt om den roll som helhetsperspektiv och långsiktighet spelar i affärsutveckling i vår föränderliga värld.

Susanne och Johanna delar en vision om en värld där ägare och ledare, genom sina verksamheter, skapar maximalt värde, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.


Värderingsdrivna ägare
Srey Invest är en värderingsdriven investerare, som äger Creativa Strategy tillsammans med Susanne Sidén. Srey driver förändring mot holistiskt värdeskapande genom att investera i bolag som Creativa Strategy, engagera sig i bolagens långsiktiga positiva impact på marknaden.