Om oss

Med Creativa Strategy skapar vi hållbara affärsmodeller tillsammans med våra kunder.
Vi gör det genom värderingsdriven affärsutveckling, som leder till ett företagsunikt koncept för hållbar affärsutveckling och process för beslut och implementering.

Creativity, Courage & Curiosity
Vi arbetar utifrån värderingarna kreativitet, kuriositet och kunskapstörst – vilket omsätts i förmågorna att göra nya och relevanta kopplingar, mod att genomföra verkliga förändringar och ständigt utmana och utveckla utifrån aktuell kunskap.
Creativa Strategy är mötet mellan två världar av affärsutveckling.Creativa Strategy är sprunget ur mötet mellan två kreativa, framgångsrika affärsutvecklare – Susanne Sidén och Johanna Hallin – som kommer med helt olika bakgrund, men med samma vision för effektiva och hållbara verksamheter.

Vill du veta mer?
Kontakta 08-121 319 70

Bolagets grundare

Susanne Sidén är en erfaren ledare, som bland annat implementerat värderingsdriven strategi i en av våra mest utmanande branscher – omsorg. Som VD för Frösunda Omsorg AB ledde hon under sju år över 8 000 medarbetare och chefer på en normbrytande förändringsresa mot kundens fokus. Susanne har tidigare arbetat som affärsutvecklingschef inom den privata omsorgen samt som Sverigechef inom specialistsjukvården. Hon har även erfarenhet från såväl statligt som kommunalt arbete. Hennes bakgrund är en rad av exempel på det uthålliga arbete som krävs för framgångsrik operativ affärsutveckling – och inställningen att implementering är det verkliga testet av strategier.

Johanna Hallins fokus på hållbar affärsutveckling och korssektoriellt värdeskapande har lett till en karriär som sträcker sig över 20 år och över 70 länder. Hon driver idag Srey Invest. Hon har arbetat som VD och som global strategidirektör med ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Hela tiden i framkanten av ett fält i snabb utveckling och tillsammans med både globala företag, organisationer och myndigheter. Med fokus på kunskapsutveckling och innovativa metoder för hållbar affärsutveckling bidrar hennes bakgrund till att Creativa Strategys processer växlar ut den senaste globala kunskapen för värderingsdriven affärsutveckling.

Creativa Strategys grundare kommer från olika håll med kunskaper, erfarenheter, och bevisad genomförandeförmåga – men summan av de två är fortfarande större än de enskilda delarna.  Det som gör det möjligt är en gemensam insikt om den roll som helhetsperspektiv och långsiktighet spelar i affärsutveckling i vår föränderliga värld.

Susanne och Johanna delar en vision om en värld där ägare och ledare, genom sina verksamheter, skapar maximalt värde, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Värderingsdrivna ägare
Srey är en värderingsdriven investerare, som äger Creativa Strategy tillsammans med Susanne Sidén. Srey driver förändring mot holistiskt värdeskapande genom att investera i bolag som Creativa Strategy, engagera sig i bolagens långsiktiga positiva impact på marknaden, och stödja det ideella kunskapslabbet Inter Business.

Läs mer:
srey.se
inter-business.org