TillbakaPhoto by Will Wilson on Unsplash
April 11, 2022

Webinar - Lagar och regler för offentlig upphandling

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar som ger dig grundläggande kunskap om offentlig upphandling. Webinaret riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur du tar del av den offentliga marknaden och offentliga upphandlingar.

På webinaret behandlas

- Regler och lagar
- Terminologi
- Principer
- Tröskelvärde

Det kommer även finnas tid för att ställa frågor till föreläsaren.

Google Meet kommer att användas, länk skickas ut till anmälda deltagare inför webinariet.

Välkommen!

Anmälan sker via evenemanget på LinkedIN -> https://www.linkedin.com/events/webinar-reglerochlagarf-roffent6919249679729745920/about/

"Creativa öppnar dörrar mellan privat och offentlig sektor, och skapar förutsättningar för hållbar affärsutveckling."

Photo by Will Wilson on Unsplash