TillbakaPhoto by Dimitar Donovski on Unsplash
April 25, 2022

Utbildning i Optimerad prissättning

Anmäl dig här-> Till anmälan

Att sätta rätt pris är en viktig del i varje företags långsiktiga strategi och överlevnad. Med rätt nivå på prissättningen kan man öka såväl försäljning som marginal. Rätt prissättning bidrar också till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

Utbildningen Optimerad prissättning riktar sig till sälj-och marknadsansvariga samt mellanchefer med befogenhet att sätta pris i små eller medelstora bolag. Målet är att deltagaren efter avslutad utbildningsinsats ska ha teoretiska kunskaper och praktiska verktyg som kan appliceras direkt i verksamheten.

 

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment fördelat på tre delar som totalt omfattar cirka tio timmar:

1.      Teoretisktperspektiv på prissättning – 0,5 dag

2.     Hemuppgift

3.     Prissättningsstrategi– 0,5 dag

 

Total beräknad tidsåtgång är 9–10 timmar. Tiden är fördelad mellan en utbildningsdag (fyra timmar, teoretiskt perspektiv), hemuppgift (eget planeratarbete, cirka en till två timmar) samt ytterligare en utbildningsdag (fyratimmar, fokus på praktiska verktyg). Diplom utfärdas till varje deltagare som genomfört hela utbildningen.

 

Utbildningen passar dig som:

Är säljare, sälj och marknadsansvarig eller innehar annan position med befogenhet att sätta pris i ett litet eller medelstort bolag.

 

Du kommer lära dig:

Målet är att du som deltagare efter avslutad utbildningsinsats ska ha såväl teoretiska kunskaper som praktiska verktyg inom prissättning, som sedan kan appliceras i verksamheten eller det egna arbetet.

                         

Kursupplägg:

Följande områden kommer att beröras underutbildningen:

·      Pris, ett effektfullt verktyg

·      Prissättningsmodeller 

·      Typer avprissättning 

·      Pris som verktyg för affären

·      Prisets betydelse för vilka kunder som attraheras

·      Aspekter att ta hänsyn till vid prissättning

·      Etiska dilemman

 

Utbildare:

Utbildningsledare är Josefin Adolfsson. Hon har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med försäljning och service inom privat sektor. Hon har erfarenhet från utveckling av affärsrelationer både inom B2B och B2C samt coaching både av säljare och ledare inom området försäljning och affärer. Hon är van att tänka strategiskt ur både ett kundperspektiv såväl som ett lönsamhetsperspektiv när det gäller prissättning.

 

”Bra innehåll och bra diskussioner. Bra nivå på uppgifter också, föder idéer på plats, och möjlighet att utforska frågorna lite djupare med hemuppgift samt frågeställningar man kan ta med sin in i organisationen för egna workshops.” Marknadschef i medelstort företag

”Tycker den var jättetrevlig och lärorik” Företagsledare i medelstort företag

”Nu vet jag hur jag kan tänka när jag ska ta betalt” Egenföretagare

”Jag har satt pris i många år, trodde inte att man kunde tänka på prissättning på det här sättet. Har fått jättebra verktyg” VD för medelstort företag

Kostnad och anmälan

Anmäl dig här-> Till anmälan

Utbildningen är digital och hålls via Google Meet, länk skickas ut i samband med bokningsbekräftelse.

Kostnad 4 500kr exkl. moms

Photo by Dimitar Donovski on Unsplash