Hållbara verksamheter

Creativa Strategy arbetar med hållbarhet, så som begreppet definieras i den så kallade Brundtlandrapporten – alltså utveckling som möter dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina behov. 

Hållbarhetsbegreppet består av tre komponenter som samtliga stödjer och samspelar med varandra:

- Ekologisk hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

För Creativa Strategy är grunden för hållbar affärsutveckling en helhetssyn där ovanstående komponenter naturligt ingår i kombination med såväl kritiskt tänkande som kreativitet

Vill du veta mer?
Kontakta Josefin Adolfsson
08-121 084 10
josefin@creativastrategy.com

Hållbar affärsutveckling är en helhetssyn där ekonomiskt, ekologiskt och social perspektiv ingår som en naturlig del, tillsammans med kritiskt tänkande och kreativitet

Företagande och hållbahet
Creativa Strategy har gedigen kunskap om de utvecklingsfaser som påverkat företagande och hållbarhet genom de senaste decennierna.

1970-tal: Hållbarhet som teori
Företagande och hållbarhet har diskuterats inom akademien sedan 1970-talet, och skapat många av de definitioner som fortfarande är grundläggande.    

2000-tal: Hållbarhet som kommunikation
Företagen själva började uppmärksamma möjligheten med hållbarhet kring millennieskiftet, ofta med startpunkt i varumärkesarbete. Möjligheten att positionera sig med en dramatisk, viktig fråga var ofta utgångspunkten.

2010-tal: Hållbarhet som strategi
Agenda 2030, och andra viktiga internationella överenskommelser, har under de sista tio åren banat väg för en djupare förståelse för de frågor som verkligen berör världens hållbara utveckling och hur de hänger ihop. Dessa ramverk och överenskommelser på högstanivå är viktiga, men en av de stora utmaningarna är för företag och ledare att använda dem effektivt i sin egen verksamhet.

Nu: Hållbarhet som holistiskt värdeskapande
Det leder oss till idag, då vi ser att det krävs ett nytt perspektiv för att skapa starka, uthålliga och hållbara verksamheter - på riktigt. Det är verksamheter som förmår inkorporera samtliga aspekter av hållbarhet i sin verksamhet så att ett korrekt beslut idag skapar grund för lika korrekta beslut i morgon. Det perspektivet är helhetligt, och ger ledare verktyg att gå framåt med allt vi lärt oss genom decennierna.


Utvecklingsfaserna:

Hållbarhet som teori ---------- Hållbarhet som kommunikation ---------- Hållbarhet som strategi
----------  Hållbarhet som holistiskt värdeskapande


Utvecklingsfaserna:

Hållbarhet som teori ---------- Hållbarhet som kommunikation ---------- Hållbarhet som strategi ---------- Hållbarhet som holistiskt värdeskapande

Helhetssyn på hållbarhet
Hållbarhet kan inte längre med trovärdighet bäras av en ensam expert i verksamheten. Varje enskild hållbarhetsfråga, från klimat till jämställdhet via leverantörsled och anti-korruption, är ett eget expertområde med forskning, lagstiftning, aktivister och positioner. Creativa Strategys modell för affärsutveckling är skapad just för att sätta hållbarhet i händerna på hela ledningen. Som i sin tur får verktygen att leda verksamheten genom uthållig, lärande, hållbar utveckling av kärnaffären utifrån de tre aspekterna miljö, människor och ekonomi. Hållbar affärsutveckling handlar inte om att ha alla rätt, om att minimera risk genom att inte ta i svåra frågor. Hållbar affärsutveckling handlar om att bygga de förmågor som verksamheten behöver för att överleva och skapa värde till sina intressenter i en snabbt föränderlig värld. Det handlar om att vara bäst på syfte, systemstrategi, social intelligens och transformation – för det är förmågorna som gör det möjligt. 

Dedikerade till kunskapsutveckling
Creativa Strategy arbetar utifrån värderingarna kreativitet, kurage och kunskapstörst. Alla tre handlar om kunskap och modet att agera på kunskap. Vi samarbetar med kunskapslabbet Inter Business för att ta del av och bidra till forskning om företag och hållbarhet samt att föra viktiga samtal med ledare, företag, institutioner och tankeledare inom fältet.

inter-business.org