creativity, courage & curiousity

Creativa Strategys beprövade process och evidensbaserade verktyg för värderingsdriven affärsutveckling ger din organisation en långsiktigt hållbar affärsmodell, som inkluderar strategi, beslutsfattande och genomförande.


Hållbara affärsmodeller genom värderingsdriven affärsutveckling
För att skapa hållbara affärer i en föränderlig värld krävs effektivitet, kreativitet och förändringsförmåga. Och en metod för att säkerställa kontinuerligt och aktivt lyssnande till intressenternas behov och önskemål.

Creativa Strategy erbjuder en beprövad process och evidensbaserade verktyg för värderingsdriven affärsutveckling. Modellen inkluderar strategi och implementering, och ankrar i ett kundunikt koncept för hållbar affärsutveckling inklusive affärsplan.

Processen bygger på lång erfarenhet, starka, traditionella strategiverktyg injicerade med den senaste forskningen – inklusive vårt eget forskningsbidrag och erfarenhet – kring hållbar, uthållig affärsutveckling i en föränderlig värld.

En värld av verksamheter som lever hållbart
Creativa Strategy strävar mot en värld där ägare och ledare, genom sina verksamheter, skapar maximalt värde – ekonomiskt, ekologiskt, socialt – och rättmätigt erkänns för sin uthålliga framgång.

VÅRA TJÄNSTER
Creativa Strategy erbjuder processer och verktyg som tydliggör målet, ökar kraften i er utveckling och ökar tempot.

Hållbara upphandlingar för långsiktigt värdeskapande
– gör upphandlingsprocessen
till ert mest kraftfulla verktyg för utveckling.

Verksamhetsunikt koncept för hållbar affärsutveckling
– genom strategi till implementering av er hållbara affärsmodell

Läs mer

”VI BIDRAR MED BEPRÖVADE METODER OCH MODELLER FÖR ATT TA FRAM RÄTT INFORMATION OCH RÄTT BESLUTS-UNDERLAG FÖR LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA BESLUT”

ERBJUDANDE
Creativa Strategy erbjuder processer och verktyg som inte bara ökar kraften i er utveckling, den visar på målet och accelererar tempot.

Verksamhetsunikt koncept för hållbar affärsutveckling
– genom strategi till implementering av er hållbara affärsmodell

Hållbara upphandlingar för långsiktigt värdeskapande
– gör upphandlingsprocessen
till ert mest kraftfulla verktyg för utveckling.